Avaluació del desenvolupament del/la alumne durant les pràctiques.

PER L’EMPRESA. Respon el tutor de l’alumne/a a l’empresa.
Obre el formulari


Avaluació de l’experiència de les pràctiques a l’empresa.

PER L’ALUMNE/A. Respon l’alumne/a.
Obre el formulari